Flower

2017/04

Flower /「MOON JELLYFISH」Music Video Direction

category: film direction - MV - Flower

Flower /「MOON JELLYFISH」Music Video Direction

Director : Toshiyuki Suzuki (united lounge tokyo)
Choreographer : AKIKO
Off-Line Editor : Michiro Kato (Enlight)
Cinematographer : Isao Okudaira (ZERO)
Lighting Director : Katsutoshi Hirano (BONDS)
Production Designer : Takeshi Uesawa
Grip : Akira Kaneko (ROCKET)
Stylist : AKO TANAKA (Numero Tokyo)
Hair & Make-up : Midori Fukuda (Allure)
CG Director : Yoshihiro Ota (SAMPRAS design)
On-Line Editor: Wataru Tamezawa (L’sepace Vision)
Production Manager : Yuzo Morota, Mizuki Hirasawa
Producer : Kico Aoki (the Valderrama), Yu Hamashima (PEANUT TART)

2015/11

Flower「瞳の奥の銀河(ミルキーウェイ)」Music Video Direction

category: film direction - MV - Flower

Flower「瞳の奥の銀河(ミルキーウェイ)」Music Video Direction

Director : Toshiyuki Suzuki(united lounge tokyo)
Cinematographer : Isao Okudaira (ZERO)
Lighting Director : Katsutoshi Hirano (BONDS)
Production Designer : Takeshi Uesawa
Grip : Akira Kaneko (ROCKET)
Choreographer : AKIKO
Stylist : Noriko Goto(Post Foundation)
Make-up : Aya Watanabe,Maki Kojima,Shiho Kozaki
Hair : Mika Iwata (mod’s hair),Shinobu Ozawa,Yoko Hirakawa
Hair&Make-up organizer : Nobuyuki Shiozawa (mod’s hair)
CG Producer : Masaya Kawasaki (GARYU)
CG Director : Kaihei Hyano (GARYU)
CG Generalist : Atsushi Saito,Yu Ishino (GARYU)
CG Modeler : Syusaku Fujiki,Kosuke Inoue (GARYU)
CG Animator : Monmoka Inoue (GARYU)
CG Production Manager : Hitomi Ogawa (GARYU)
Off-Line Editor : Michiro Kato (Enlight)
On-Line Editor: Wataru Tamezawa (L’sepace Vision)
MA Engineer: Akiko Hakamata (L’sepace Vision)
Production Manager : Nanae Takanashi
Producer : Kico Aoki (the Valderrama)