Prime Stone

2022/10

Prime Stone / FAVO FAVO

category: music - group - Prime Stone

Prime Stone / FAVO FAVO

Graphic Design : Jun Hirota(united lounge tokyo)

2022/10

Prime Stone / Artist Photo

category: music - group - Prime StonePrime Stone / Artist Photo

Photography:Takanori Okuwaki(UM)
Styling:Yui Sawada(UM)
Hair & Make-up : Yohji Fujiwara(UM), Madoka Fujii, Hanae Ishimatsu

Art Direction:Toshiyuki Suzuki(united lounge tokyo)
Graphic Design:Jun Hirota(united lounge tokyo)