magical²

2019/01

magical² / MAGICAL☆BEST -Complete magical2 Songs-

category: music - group - magical²magical² / MAGICAL☆BEST -Complete magical2 Songs-

Photographer:TOMMY

Art Direction : Toshiyuki Suzuki(united lounge tokyo)
Graphic Design : Soichiro Umifuchi, Shiho Katsuno (united lounge tokyo)

2018/10

magical² / ミルミル ~未来ミエル~

category: music - group - magical²


magical² / ミルミル ~未来ミエル~

Photographer:TOMMY

Art Direction : Toshiyuki Suzuki(united lounge tokyo)
Graphic Design : Soichiro Umifuchi(united lounge tokyo)

2018/08

magical² / 晴れるさ☀

category: music - group - magical²


magical² / 晴れるさ☀

Photographer:TOMMY

Art Direction : Toshiyuki Suzuki(united lounge tokyo)
Graphic Design : Soichiro Umifuchi(united lounge tokyo)

2018/05

magical² / 愛について♡ / 超ラッキー☆

category: music - group - magical²magical² / 愛について♡ / 超ラッキー☆

Photographer:TOMMY

Art Direction : Toshiyuki Suzuki(united lounge tokyo)
Graphic Design : Soichiro Umifuchi(united lounge tokyo)