sacai

2011/07

sacai luck / 2011 Autumn & Winter Catalog

category: fashion - sacaisacai luck / 2011 Autumn & Winter Catalog

Creative direction : sacai / Daisuke Gemma

Photograph : Mami Keenan(sekikawa office)
Styling : 
Miyuki Uesugi(3rd)
Hair : TETSU( sekikawa office)

Makeup : Rika Matsui (A.K.A.Co..Ltd)

Art direction : Toshiyuki Suzuki(united lounge tokyo)
Graphic design : Jun Hirota(united lounge tokyo)