JUJU

2017/10

JUJU / 「いいわけ」 Teaser Movie

category: film direction - MV - JUJU

JUJU / 「いいわけ」 Teaser Movie

Director : Toshiyuki suzuki(united lounge tokyo)
CG : Shingo Saeki(GORAKU)