SixTONES

2019/12

SixTONES / Imitation Rain(Artist Photo)

category: music - group - SixTONES

SixTONES / Imitation Rain(Artist Photo)

Photography : Koji Sato(UM)
Stylist:Tatsuhiko Marumoto
Hair&Make-up:TAKAHASHI KOICHI

Art Direction : Toshiyuki Suzuki(united lounge tokyo)
Graphic Design : Jun Hirota, Shiho Katsuno(united lounge tokyo)