SEKAI NO OWARI

2020/07

SEKAI NO OWARI / Artist Photo

category: music - group - SEKAI NO OWARI


SEKAI NO OWARI / Artist Photo

Photographer : Koji Sato (UM)
Props : Takayuki Mitsuizumi, Natsuki Fujioka(STAR BOY)
Creative Advised : Day

Art Direction : Toshiyuki Suzuki(united lounge tokyo)
Graphic Design : Jun Hirota (united lounge tokyo)