C&K

2021/11

C&K / CK TOKEN

category: music - group - C&KC&K / CK TOKEN

Photographer : Koji Sato (UM)
Hair & Make-up : Yuri Yasuda

Art Direction : Toshiyuki Suzuki (united lounge tokyo)
Graphic Design : Ryoko Kawagishi (united lounge tokyo)