sacai

2023/11

sacai × Menchirashi

category: fashion - sacaisacai × Menchirashi

Creative Direction:源馬大輔

Graphic Design:廣田 順(united lounge tokyo)